ПРИЕМ / клинични пътеки

Във филиалите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД могат да постъпят на лечение по клинични пътеки всички пациенти с непрекъснати здравни осигуровки през последните 36 месеца.

 

 
 

Клинични пътеки за физикална терапия и рехабилитация – 2015 г.

 

филиали

236

Физикална терапия и рехаби-литация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

237

Физикална терапия и рехаби-литация на болести на Централна нервна система

238

Физикална терапия и рехаби-литация след инфаркт на миокарда

239

Физикална терапия и рехаби-литация след сърдечни операции

240

Физикална терапия и рехаби-литация при Детска церебрална парализа

241

Физикална терапия и рехаби-литация при болести на периферна нервна система

242

Физикална терапия и рехаби-литация при родова травма на централна нервна система

243

Физикална терапия и рехаби-литация при Родова травма на периферна нервна система

244

Физикална терапия и рехаби-литация при болести на опорно-двигателен апарат

Наречен

х

х

х

х

 

х

 

 

х

Баня,
Карловско

x 

х

 

 

x 

х

 

 

х

Велинград

х

х

х

х

х

х

 

х

х

Павел баня

 

x 

 

 

 

х

 

 

х

Овча могила

 

 

 

 

 

х

 

 

х

Сандански

 

х

 

 

 

х

 

 

х

Поморие

 

х

 

 

 

х

 

 

х

Баните,
Смолянско

х

х

 

 

 

х

 

 

х

Момин проход

х

х

 

 

х

х

 

х

х

Вършец

х

х

х

 

х

х

 

 

х

Кюстендил

х

х

 

 

х

х

х

х

х

Хисаря

 x

х

 

 

x 

х

 

 

х

Банкя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациентът е необходимо да се запише в листата на чакащите за рехабилитация в съответния филиал (контакти филиали) и след като се определи датата за хоспитализация, личния лекар изготвя необходимите документи, съгласно изискванията на НЗОК (РЗОК).

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ПО ИЗИСКВАНЕ НА НЗОК:

> Необходими документи КП 236 - изтегли информацията в PDF формат

> Необходими документи КП 237 - изтегли информацията в PDF формат

> Необходими документи КП 238 - изтегли информацията в PDF формат

> Необходими документи КП 239 - изтегли информацията в PDF формат

> Необходими документи КП 240 - изтегли информацията в PDF формат

> Необходими документи КП 241 - изтегли информацията в PDF формат

> Необходими документи КП 242 - изтегли информацията в PDF формат

> Необходими документи КП 243 - изтегли информацията в PDF формат

> Необходими документи КП 244 - изтегли информацията в PDF формат

 

 

 
 
 
 

гр. София 1142

бул. "Васил Левски" № 54

ет. 1, Отдел "Маркетинг и продажби"

Връзка с филиалите ТУК

Връзка с Централен офис ТУК

 
 
 
 
 

Карта на сайта І Условия за ползване І Правен статус

Авторски права (c) 2011 на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД (СБР - НК ЕАД). Всички права запазени.

Репродукцията на целите или части от текста или изображенията без изрично писмено разрешение от СБР - НК ЕАД или от автора е забранена.

При цитиране от страна на медиите, то е задължително изписването на www.rehabilitation.bg . Логото е запазена марка на СБР - НК ЕАД.

Тази интернет страница е изработена от СветЪ Дизайн Диджитал Студио.