ПРИЕМ / клинични пътеки

Във филиалите на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД могат да постъпят на лечение по клинични пътеки всички пациенти с непрекъснати здравни осигуровки през последните 36 месеца.

 

 
 

Клинични пътеки за физикална терапия и рехабилитация – 2014 г.

 

филиали

236

Физикална терапия и рехаби-литация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

237

Физикална терапия и рехаби-литация на болести на Централна нервна система

238

Физикална терапия и рехаби-литация след инфаркт на миокарда

239

Физикална терапия и рехаби-литация след сърдечни операции

240

Физикална терапия и рехаби-литация при Детска церебрална парализа

241

Физикална терапия и рехаби-литация при болести на периферна нервна система

242

Физикална терапия и рехаби-литация при родова травма на централна нервна система

243

Физикална терапия и рехаби-литация при Родова травма на периферна нервна система

244

Физикална терапия и рехаби-литация при болести на опорно-двигателен апарат

Наречен

х

х

х

х

 

х

 

 

х

Баня,
Карловско

 

х

 х

 

 

х

 

 

х

Велинград

х

х

х

х

х

х

 

х

х

Павел баня

 

 

 

 

 

х

 

 

х

Овча могила

 

 

 

 

 

х

 

 

х

Сандански

 

х

 

 

 

х

 

 

х

Поморие

 

х

 

 

 

х

 

 

х

Баните,
Смолянско

х

х

 

 

 

х

 

 

х

Момин проход

х

х

 

 

х

х

 

х

х

Вършец

х

х

х

 

х

х

 

 

х

Кюстендил

х

х

 

 

х

х

х

х

х

Хисаря

 

х

 

 

 

х

 

 

х

Банкя

х

х

 х

 х

х

х

х

х

х

 

Пациента е необходимо да се запише в листата на чакащите за рехабилитация в съответния филиал (контакти филиали) и след като се определи датата за хоспитализация, личния лекар изготвя необходимите документи, съгласно изискванията на НЗОК (РЗОК).

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ:

Ø       Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7 / в два екземпляра

Ø      Копие от Епикриза за проведено лечение в болница за активно лечение /за определени КП/;

Ø      Етапна епикриза от личния лекар или специалист за проведено лечение в амбулаторни условия /при изискване от съответните РЗОК/;

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА НЯКОИ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ:

Ø      за КП № 241 – данни от предварителна EMG до 6 месеца преди хоспитализацията със заключение направено от лекар специалист по неврология или образно изследване /КАТ, ЯМР/ при данни за коренчева увреда с давност до 1 г. преди хоспитализацията.

Ø      за КП № 244 - Актуална Rº графия (снимка), разчетена на оригинална бланка с подпис на рентгенолога и печат на ЛЗ, или КАТ, МРТ с оригинален разчет, съобразно изискванията на НЗОК /срок на валидност, съобразно изискванията на съответните РЗОК/;

      При наличие на Решение на ТЕЛК с определена трайна неработоспособност по повод дефинитивно увреждане на опорно-двигателния апарат, не се изисква представяне от пациента задължителното от всички останали образно изследване.

Ø      за ишиас - ЕМГ до 6 месеца преди постъпването.

Ø      КП № 238 – до 24 м.от инцидента с епикриза.

 

 

ЧЕСТОТА НА ПРИЕМ:

Ø       НЗОК заплаща КП еднократно, годишно за лечение на един пациент по съответната КП.

 с изключение на:

-          КП № 244 – допуска се повторна хоспитализация, само в случай на травма или оперативна интервенция на опорно-двигателния апарат, изискващи рехабилитация;

-          КП № 237 – двукратен прием за пациенти с диагнози: последици от субарахноидален кръвоизлив и множествена склероза до 12 месеца след инцидента;

-         КП № 236, КП № 242 и КП № 243 - броят на хоспитализациите при деца, в зависимост от възрастта.

 ЗАБЕЛЕЖКА: ПАЦИЕНТА СЕ ЗАПИСВА В ЛИСТА НА ЧАКАЩИТЕ ПРИ ЛИПСА НА ДАТА ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

Необходими документи за постъпване по изискване на РЗОК по филиали:

> филиал Наречен - изтегли информацията в PDF формат

> филиал Баня, Карловско - изтегли информацията в PDF формат

> филиал Велинград - изтегли информацията в PDF формат

> филиал Павел баня - изтегли информацията в PDF формат

> филиал Овча могила - изтегли информацията в PDF формат

> филиал Сандански - изтегли информацията в PDF формат

> филиал Поморие - изтегли информацията в PDF формат

> филиал Баните, Смолянско - изтегли информацията в PDF формат

> филиал Момин проход - изтегли информацията в PDF формат

> филиал Вършец - изтегли информацията в PDF формат

> филиал Кюстендил - изтегли информацията в PDF формат

> филиал Хисаря - изтегли информацията в PDF формат

> филиал Банкя - изтегли информацията в PDF формат

 

 

 
 
 
 

гр. София 1142

бул. "Васил Левски" № 54

ет. 1, Отдел "Маркетинг и продажби"

Връзка с филиалите ТУК

Връзка с Централен офис ТУК

 
 
 
 
 

Карта на сайта І Условия за ползване І Правен статус

Авторски права (c) 2011 на “СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД (СБР - НК ЕАД). Всички права запазени.

Репродукцията на целите или части от текста или изображенията без изрично писмено разрешение от СБР - НК ЕАД или от автора е забранена.

При цитиране от страна на медиите, то е задължително изписването на www.rehabilitation.bg . Логото е запазена марка на СБР - НК ЕАД.

Тази интернет страница е изработена от СветЪ Дизайн Диджитал Студио.